Praktisk information

Praktisk information og forretningsbetingelser

Vi anbefaler

at vores kunder læser vores forretningsbetingelser godt igennem. Dette for at sikre at vores kunder får den nødvendige information om tilbud og vilkår. Vi forbeholder os uden forudgående varsel, at ændre på disse, dog skal det være kunnet komme til vores kunders kundskab inden det bliver aktuelt.

Vi bestræber os altid på at yde en service af høj kvalitet og så fleksibel som muligt, og vores mål er tilfredse kunder derfor beder vi vores kunder om

 • at fortælle os det hvis vi har lavet en fejl eller glemt noget, så vi kan ændre på det
 • at fortælle det til andre når I er tilfredse med vores ydelse

 

Udvendig Vinduesvask

 

Vi vasker/pudser vinduer med abonnement med følgende intervaller

 • hver uge
 • hver 2, 4, 8 og 12 uge
 • eller efter aftale
 • længere interval end 3 måneder  (dog kun ved store opgaver eller mod et tillæg)

 

Tilgængelighed

Vinduerne skal være nemt tilgængelige. Det betyder at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Buske og Træer  må ikke dække ind over vinduerne eller hindre adgang til vinduerne.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over.

I vinterperioden kan is, sne og glatte træ-terrasser/tage betyde at vinduespudseren skønner, det ikke er forsvarligt sikkerhedsmæssigt at rengøre alle vinduer, hvorfor de springes over. Vi kreditere i prisen når de “usikre” vinduer udgør mere end 25% af runderne.

Vi bestræber os på at tage alle vinduer og med vores udstyr kan vi tage langt de fleste vinduer også under vanskelige forhold.

Ved indvendig rengøring af vinduer, skal eventuelle vinduesbænke være tømt for ting og der skal være nem adgang til vinduet

Svært tilgængelige vinduer medregnes ikke i tilbudsprisen, dog kan de medtages hvis vi kan få sikker adgang til dem fx fra huset. Der gøres opmærksom på svært tilgængelige vinduer ved tilbudsgivningen. Vores vinduespudsere klatre ikke over et rækværk fx 3-4 meter oppe i højden med mindre sikkerheden er til det.

 

Vask med varmt rentvandsanlæg

Er uden tvivl nu og fremtidens måde at rengøre vinduer. Vi er dog nød til at tage følgende forbehold

I opstartsfasen som er 1-3 gange afhængig af omfang af sæberester m.v. der er på ruderne, kan man se små aflejringer på vinduerne. Det er som en film af skidt og gamle sæberester på ruder og skidt fra rammerne som altid vaskes med og som ofte er mere snavsede hvis de ikke er rengjorte gennem længere tid. Efter de første gange vil ruderne fremstå som rene og meget flotte

Vi gør alt hvad vi kan for at minimere aflejringerne og da vi køre med varmt rentvandsanlæg og skyller ruderne grundigt efter vask, så er det ofte begrænset hvad der er tilbage

 

Hvad kan der forventes vaskes væk ved normal polering?

 • snavs der er tilføjet ruden på naturlig vis
 • efterladenskaber fra dyr
 • trafikfilm og pollen
 • karmen tørres over

 

Hvad kan ikke forventes bliver rengjort ved normal pudsning/vask

 • Kalk, pas på med at skylle vinduer med haveslangen, det sætter kalk på vinduerne hvis det ikke tørres efter
 • Cement, maling, lak, olie, mørtel og lignende
 • Silikone og kilstermærker og rester heraf
 • Der kan på karmen være mere fastgroet snavs som kræver en dybere rengøring af karmene

For at få ovennævnte væk venligst bestil en hovedrengøring af vinduerne/karmene

Ved mørtelrester eller lignende rengøres de på kundens ansvar. Ofte kan det lade sig gøre forsigtigt, men det kan i værste tilfælde ridse ruden.

 

Ved indvendig vinduespolering eller aflåste områder

Dette bedes oplyses hvis der sker ændringer.

Vi aftaler om hvordan vi kan få adgang til området, og kan aftale at sende en sms et par dage i forvejen. Send os gerne en mail eller ring på 29 89 33 77 hvis der sker ændringer, så vi kan få det ind i planen.

Er der ikke adgang som aftalt ved ankomsten forbetholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave. Det er kundens ansvar at oplyse os om manglende tilgang til opgaven i god tid

 

Glemte ruder/reklamation

Vi giver en tilfredshedsgaranti til alle vores kunder. Skulle der mod forventning være grund til at reklamere over vinduesvask/vinduespudsning, beder vi om at vores kunder hurtigst muligt kontakter os, så vi kan udbedre fejlen. Dog skal der reklameres senest 3 dage efter udførelsen af opgaven. Så vil vi hurtigst muligt udbredre fejlen! Vi kreditere ikke uden at have haft mulighed for at udbedre fejlen.

Selvom vi bestræber os meget på at huske alle ruder, kan det ske at der glemmes et vindue. Det sker sjældent med det forekommer. Der gælder de samme regler som nævnt lige ovenover.

Vi arbejder i alt slags vejr, men skulle vinduerne være blevet beskidte indenfor de første dage efter arbejdet er udført så kontakt os, så vi kan finde en løsning. Dette glæder kun i forbindelse med storm

 

Uberettiget reklamation

Uberettiget reklamation kan være, hvis der reklameres over ydelsen og det så viser sig at være indvendig (og der ikke er rengjort vinduer indvendigt) eller der er tale om kalkrester, malerester eller lignende der kræver en hovedrengøring af vinduerne.

Arbejdstider

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7-17

I perioder kører vi også aften. Se mere herom på bloggen  eller på google +

Lørdage 9-16 hvor der er opsamling

Vejret

Vi køre rundt i alt slags vejr og pudser/vasker vinduer. Sne, regn og frost er ingen hindring, dog kan vi ved streng frost afvente en mildning i vejret, da vi vægter kvalitet højt. Ved kraftig storm/orkan stopper vi med at rengøre vinduer

 

Ændringer til vinduespudsning

Vil du ændre i interval, bedes dette oplyst ca. 7 dage inden næste vinduespuds, så vi kan nå at ændre i planerne. Dette gælder også ved ferie/renovering eller lignende. Dog skal der gøres opmærksom på at interval ud over 3 måneder medføre en mer omkostning pr. vinduesvask. Hvis der ønskes en tidligere aftale så kontakt os, måske kan vi finde ud af det hurtigere hvis vi er i området.

 

Prisregulering kan ske ved

 • ændring af antal ruder
 • ændring af stigearbejde/teleskop arbejde
 • ændring af interval
 • fra tradition polering til vinduesvask med rentvand hvor der er meget få vinduer
 • Indeksregulering foretages en gang årligt

 

Betalingsbetingelser

Fremgår af fakturaen, fakturaen udsendes som udgangspunkt via mail

Der opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfristen. Er betalingen på vores konto når kunden modtager rykkeren skal der selvfølgelig ses bort fra rykkergebyret. Betales der efter rykkeren er modtaget skal rykkergebyret betales og vil evt blive pålagt næste faktura hvis den ikke betales

Betaling sker via bankoverførsel eller via mobilpay

Det er muligt at betale forud et halvt eller helt år ad gangen for private kunder. Dette tilbyder vi, da vi oplever en efterspørgsel efter dette, Vi kan desværre ikke tilbyde en reduktion i prisen, da det giver lidt mere administrativ arbejde til os, men kan være en besparelse med hensyn til der ikke skal betales rykkergebyr